Make your own free website on Tripod.com
 
           
 
 

 

Stary Żoliborz rok 1928

Ulica Krajewskiego przed wojną.

 
 
Stary Żoliborz
 
Plac Słoneczny przed wojn±
 
Plac Słoneczny
 
Brama Cytadeli od ulicy Dymińskiej.Dziś nie ma już pierwszej bramy i drewnianego mostku.
 
Skrzyżowanie ulicy Mickiewicza i generała Zajączka po wojnie podczas prac porz±dkowych.
 
Kościół św. Stanisława Kostki podczas budowy
 
Ulica Stefana Czarnieckiego.Zdjęcie robione z Domu Zbiorowego pl. Inwalidów 10
 
Także ul. Stefana Czarnieckiego
 
Nasyp w parku Żeromskiego od strony ul Krasińskiego. Drzewa świeżo zasadzone.
 
Plac Wilsona.W tym miejscu znajduje się dziś kino Wisła.Zburzony w czasie wojny.
 
Budynek w którym był min.sklep Małgosia (do niedawna niestety)
 
Plac Inwalidów.W tym Budynku znajduje się między innymi PKO.
 
Ten sam budynek kilka-kilkanascie lat wczesniej
 
Ten sam budynek
 
 
Dom Zbiorowy Plac Inwalidów 10

 

Ten sam budynek podczas lub po wojnie

 

 
Pożar Cytadeli

 

Widok północnej części Żoliborza Oficerskiego.Na pierwszym planie Dom Zbiorowy pl. Inwalidów 10 Widoczny także nie rozebrany jeszcze Fort Georgija. Plik waży ponad 1 MB
 
 
Fotografia lotnicza całego Żoliborza Oficerskiego na pewno przed rokiem 1920.Widoczne wszystkie fortyfikacje Cytadeli Aleksandryjskiej.Plik waży ponad 1 MB
 

 

Fotografie pochodzą ze strony zoliborz.neostrada.pl