Make your own free website on Tripod.com
 
           
 
 

 

Były kiedyś plany aby Aleja Wojska Polskiego kończyła się na Cytadeli. Fosa miała być w tym miejscu przysypana lub też miał być mostek. Mury Cytadeli miały być wyburzone. Nie doszło do tego jednak, ale zaznaczone to jest na większości planów z roku około 1935.